Planmatig onderhoud

Woningstichting Vaals voert jaarlijks diverse grote en kleine planmatige onderhoudswerkzaamheden uit. In onderstaand overzicht worden de omvangrijke planmatige onderhoudswerkzaamheden omschreven.

Planmatig onderhoud 2016:

Schilderwerken
 
Complex 030: Buitenschilderwerk kozijnen, ramen, deuren en dakoverstekken.
- Adelbertstraat 47 & 2 t/m 10
Kon. Hendrikstraat 4 en 8 t/m 12 en 3 t/m 13
- Selzerbeeklaan 10 & 14
- Kolmondstraat 19

Complex 037: Binnenschilderwerk trappenhuis.
- Morettistraat 1 t/m 219
- Ceresstraat 11 t/m 229

Complex 044: Buitenschilderwerk kozijnen, ramen, deuren, dakoverstekken en buitengevels.
- Tentstraat 53 t/m 65

Complex 055: Buitenschilderwerk kozijnen, ramen, deuren en buitengevel.
- Bosstraat 20A, von Clermontplein 77 & 79

Complex 059: Binnen- en buitenschilderwerk. 
- Bloemendalstraat 30 t/m 142.  

Complex 282: Buitenschilderwerk kozijnen, ramen, deuren en garagepoorten.
- Hopschet 19 t/m 25
- Ptr. Gelissenstraat 70 t/m 84

Aan diverse complexen zullen kleinere schilderwerkzaamheden uitgevoerd worden zoals het bijwerken van algemene entreedeuren. 

Renovatie werkzaamheden 2016 

Complex 044:
- Tentstraat 53 t/m 65 
Dakwerkzaamheden incl. asbestsanering dakbeschot. Schilderwerk: kozijnen, ramen en deuren. Gevelschilderwerk. 

Complex 055: 
- Von Clermontplein 77 & 79, Bosstraat 20A. 
Verwijderen van het bestaande stukwerk op de buitengevel. Aanbrengen nieuw stukwerk. Buitenschilderwerk van de houten kozijnen, ramen en deuren. 

CV-ketels vervangen diverse adressen:
Huurders worden individueel per brief geïnformeerd. 

Badkamer, keuken en toiletrenovaties:
Bewoners van deze adressen zijn ondertussen geïnformeerd.