Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud 2018

Schilderwerken

Complex 017; Seffenterstraat 10 t/m 16c
Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: entreedeur en kozijn.
- steenachtig: entrees en muren hellingbaan.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: kozijnen.
- houtwerk: raamvleugels en deuren.

Complex 018; Maastrichterlaan 144 t/m 150c

Buitenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: entreedeur en kozijn.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: kozijnen.
- houtwerk: ramen en deuren.
- steenachtig: balkonhekken.

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn appartementen.
- steenachtig: plafond, onderkanten en diktekanten van trappen.
- staalwerk: leuningen.

Complex 020; Pr. Bernhardstraat 21 t/m 91

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entreedeuren.
- houtwerk: kelder deur en kozijn.

Complex 021; Beatrixstraat 5 t/m 27

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entreedeur en kozijn.
- steenachtig: balkons incl. hekwerken.
- steenachtig: complete gevel.

Complex 022; Beatrixstraat 6 t/m 28

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeuren en balkondeuren.

Complex 026; Maastrichterlaan 143a t/m 143h, 145 t/m 145c & 147 t/m 147c

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entree deur.
- steenachtig: galerijplaten onderkanten en diktekanten.
- staalwerk: galerij stalen draagconstructie.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: voordeur en kozijn.

Complex 037; Morettistraat 1 t/m 219 en Ceresstraat 11 t/m 229

Buitenschilderwerk algemeen:
- steenachtig: alle kopgevels, diktekanten galerij en balkons, entrees en metselwerk garages.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: plaatselijke bijwerkbeurt weersbelaste zijde.
- houtwerk: voordeuren.

Complex 039; De Lange Akker 2 t/m 224 en 226 t/m 376

Binnenschilderwerk algemeen: 
- staalwerk: liftdeuren en kozijnen.

Complex 046; Bosstraat 1 t/m 5g

Buitenschilderwerk algemeen: 
- steenachtig: wanden van hellingbaan en entrees. 
- houtwerk: plafond onderdoorgang.

Binnenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: algemene entreedeur, voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 048; Aan de Ververij 28 t/m 46

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeur en kozijn

Complex 051; Tentstraat 32 t/m 32c

Buitenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: algemene entreedeuren en kozijnen.
- houtwerk: kozijnen en raamvleugels.
- steenachtig: gevels compleet.

Complex 052; Grensstraat 2c t/m 2n

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 053; Grensstraat 2 t/m 2b

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 058; Kerkstraat 38 t/m 38d

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen en meterkasten.
- steenachtig: wanden, plafonds en trappen.

Complex 162; Rijksweg 76, 78, 82 & 88 t/m 94

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: voordeur en kozijn.

Complex 167; Schoolstraat 23 t/m 37
Buitenschilderwerk woningen: 
- houtwerk: transparante voordeur.

Complex 168; Schoolstraat 24 t/m 36

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeur.

Complex 274; Pastorijweg 28 t/m 32 en 36

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeuren en kozijnen.
- houtwerk: raamvleugels en kozijnen. 
- staalwerk: hekwerken.