Disclaimer

Inhoud
De door Woningstichting Vaals verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De op de website genoemde maten en/of oppervlaktes zijn circa maten en/of oppervlaktes.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie verstrekt via deze website of via e-mails die automatisch verstuurd worden via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Woningstichting Vaals kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Woningstichting Vaals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Woningstichting Vaals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Woningstichting Vaals worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden aan derden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat de Woningstichting Vaals deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.