Bestaande woningen te huur

Ingeschreven woningzoekenden

Ingeschreven woningzoekenden hebben de mogelijkheid om via deze site te reageren op vrijkomende woningen. Wanneer deze wensen passen binnen het systeem van toewijzing, nemen we uw reactie mee bij de woningtoewijzing. Bij de woningen wordt aangegeven voor welke categorieën woningzoekenden de vrijkomende woningen bestemd zijn.

De volgende categorieën worden gehanteerd:
A. Samenwonenden zonder kinderen, jonger dan 55 jaar;
B. Samenwonenden en/of alleenstaanden met één kind tot 14 jaar;
C. Samenwonenden en/of alleenstaanden met kinderen tot 14 jaar;
D. Samenwonenden en/of alleenstaanden met kinderen vanaf 14 jaar;
E. Starters;
F. Alleenstaanden jonger dan 55 jaar;
G. Samenwonenden en/of alleenstaanden ouder dan 55 jaar;
H. Samenwonenden en/of alleenstaanden ouder dan 55 jaar met indicatie;
I. Samenwonenden en/of alleenstaanden ouder dan 65 jaar met indicatie.

Als wij geen passende huurder vinden, plaatsen wij een advertentie in de krant. Na publicatie bekijken we de reacties. Woningzoekenden die ingeschreven staan krijgen voorrang. 

Niet ingeschreven woningzoekenden

Niet ingeschreven woningzoekenden verwelkomen wij graag voor een inschrijving.